Orze-DeptaPodczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Kraśnickiego miały miejsce ważne decyzje kadrowe. Uzupełniono bowiem skład Zarządu Powiatu, a wybór nowej osoby na funkcję członka tego gremium pociągnął za sobą konieczność kolejnych zmian. Od dziś mamy więc też nowego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kraśnickiego i nowego przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Powiatu.

azbestWiększość samorządów na naszym terenie realizuje programy wspierające usuwanie pokryć dachowych zawierających szkodliwy dla zdrowia azbest. Tak jest też w gminie Gościeradów. Tutaj gmina w 100% finansuje zdjęcie, transport i utylizację pokrycia dachowego. Eternitu na gościeradowskich budynkach jest mnóstwo, ale mimo to zainteresowanie udziałem w programie nie jest zbyt duże.

Mieszkańcy najbliżej położonej miasta gminy wiejskiej Kraśnik mają problemy z komunikacją. Nie mają czym dojechać do pracy i szkoły. Kursujący po gminnych trasach przewoźnicy często nie dotrzymują rozkładów jazdy, odwołują nierentowne kursy, a i nie rzadko zdarza się tak, że ich busy, szczególnie w porannych godzinach szczytu są przepełnione, przez co nie zabierają pasażerów z połowy trasy. Starsi jakoś sobie jeszcze radzą, ale najbardziej cierpią na tym uczniowie, którzy niemalże codzienne spóźniają się na zajęcia lekcyjne.

Temat ten dobrze znany jest w Urzędzie Gminy Kraśnik.

Kwiatkowski_i_WilkOd ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych nie ustają spekulacje dotyczące przyszłości posła mijającej kadencji Wojciecha Wilk. Jeszcze nie dawno mówiło się o nim jako o kandydacie na lubelskiego wojewodę. Teraz portal gazeta.pl wymienia go jako ewentualnego wiceministra w resorcie sprawiedliwości.

Wodarczyk1O planach tych pisze w swoim najnowszym wydaniu Głos Gazeta Powiatowa. Propozycje podwyżki podatków lokalnych zaproponowane przez burmistrza Włodarczyka nie są bynajmniej symboliczne. Poszczególne stawki miałyby wzrosnąć po kilkadziesiąt procent.

 

_rada_miastaSzkolenie p.t. "Dobre Praktyki w Sprawowaniu Mandatu Radnego" odbędzie się w ramach akademii samorządowej, a finansowane będzie ze środków budżetowych przewidzianych na funkcjonowanie Rady Miasta. Obejmie ono tematykę związaną z ustawą o samorządzie gminnym, finansach publicznym czy kodeksem postępowania administracyjnego. Przewidziane zostało również poruszenie zagadnień dotyczących pracy komisji stałych oraz zakresów ich kompetencji.

targ-  Z pewnością lokalizacja targowiska miejskiego przy ul. Balladyny nie spełnia oczekiwań wszystkich kupców i mieszkańców korzystających z ich usług. W jego obrębie nie mieszczą się wszyscy sprzedawcy i część z nich zmuszona była przenieść się na pobliską ul. Inwalidów Wojennych, która na czas weekendowego handlu jest blokowana ? tłumaczy na łamach najnowszego wydania Głosu Gazety Powiatowej Halina Wyka, sekretarz miasta w UMK.

Więcej artykułów…