Od poniedziałku 21 września w Parku Leśnym na skwerze przed Szkołą Społeczną im. 24 Pułku Ułanów stoi głaz oraz rośnie dąb poświęcony jednemu z dowódców kraśnickiego pułku podpułkownikowi Langowi a w pobliskiej szkole społecznej tablica z nazwiskami wszystkich dowódców pułkowych.

Gdzie w średniowieczu znajdował się kraśnicki ratusz, jak przebiegały miejskie mury, gdzie była miejska wieża? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących przeszłości naszego miasta będzie można poznać już w niedzielę podczas spaceru pod hasłem „Śladami Miasta Średniowiecznego w Kraśniku”.

W poniedziałkowe popołudnie (24 sierpnia) w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” nastąpiło otwarcie wystawy "Victoria 1920. Ułani i Kozacy w Kraśniku". Poświęcona jest ona historii kozackich i ułańskich koszar w naszym m mieście.

Więcej artykułów…