Minionej środy (29 listopada) w kraśnickim Muzeum Regionalnym gościł Yves Wantens, przedstawiciel generalny regionalnego rządu Flandrii (jednego z trzech regionów federalnych Belgii). Wizyta ta związana była z wystawą, przygotowywaną przez Wspólnotę Flamandzką we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, dotyczącą generała Stanisława Maczka i ewentualnym wypożyczeniem z kraśnickiej placówki eksponatów, które mogłyby ją wzbogacić.

Tak jak na naszych łamach zapowiadał historyk dr Dominik Szulc, odwiedzający w pierwszych dniach listopada kraśnicki cmentarz parafialny mogli otrzymać folder dotyczący historii tej nekropolii. Z pewnością, z racji ograniczonej liczby egzemplarzy lub niemożliwości dotarcia na cmentarz, nie trafił on jednak do wszystkich zainteresowanych. Mamy go dla was w wersji elektronicznej.

Starania Muzeum Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku zakończyły się sukcesem. Muzeum Pułkowe w Kraśniku zostanie wyremontowane i rozbudowane. Inwestycja sfinansowana ze środków unijnych rozpocznie się już w przyszłym roku i potrwa dwa lata. Jej wartość to blisko 5 mln zł. Po zakończeniu inwestycji Muzeum stanie się jednostką organizacyjną Powiatu Kraśnickiego.

Na początku miało chodzić jedynie o folder dotyczący mało znanej, nieopracowanej do tej pory historii cmentarza parafialnego w Kraśniku, który byłby rozdawany w bramie nekropolii. Ten już na zbliżające się Święto Zmarłych będzie gotowy. Okazuje się jednak, że badania prowadzone w związku z tym w archiwach przez pochodzącego z Kraśnika historyka doktora Dominika Szulca będą miały o wiele poważniejszy skutek. Wiele wskazuje na to, że odbędą się prace ekshumacyjne przynajmniej jednej ze zbiorowych mogił znajdujących się na terenie cmentarza.

Więcej artykułów…