Już kilkanaście podmiotów, głównie parafii rzymsko-katolickich z terenu powiatu kraśnickiego, skorzystało z możliwości sięgnięcia po wsparcie z budżetu Powiatu Kraśnickiego na renowację zabytków. Na wrześniowej sesji radni zgodzili się na udzielenie kolejnej takiej dotacji, tym razem dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanisława BM i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach.

Więcej artykułów…