W pierwszych dnia listopada tłumnie odwiedzamy cmentarze i groby swoich bliskich. Nekropolie to jednak także miejsca nierozerwalnie związane z lokalną historią, kryjące wiele tajemnic. Cześć z nich jeżeli chodzi o kraśnicki cmentarz parafialny można było poznać uczestnicząc w zwiedzaniu w jego zwiedzaniu z dr Dominikiem Szulcem, Społecznym Opiekunem Zabytków, w roli przewodnika.

Chodzi o mogiły jakie znajdują się w lesie przy pieszym trakcie, który biegnie z dzielnicy fabrycznej do FŁT. Od wielu lat w okolicach dni Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego palone są tam znicze. Ale czy w bezimiennych grobach ktoś leży, a jeżeli tak to kto?

W ubiegłym roku poinformowaliśmy o skarbie, srebrnych monetach, z których najstarsze pochodzą z XVI w., odnalezionym przez eksploratorów ze Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „Szansa”. Nasi poszukiwacze mają jednak na swoim koncie też wiele innych cennych znalezisk, chociażby dwunastowieczne denary z czasów Bolesława Krzywoustego. Skarby te trafiły do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, a annopolscy poszukiwacze podpisali z placówką umowę o współpracy.

Więcej artykułów…