Życie KFWM - czasopismo Kraśnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych (obecnie FŁT) Nr 1/1967


Więcej dawnych numerów kraśnickich gazet znajdziesz tu