Ogłoszenie

Będzie klasa integracyjna w SP 2

Edukacja
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku wprowadza od nowego roku szkolnego nowe propozycje.  Powstać ma nie tylko klasa dwujęzyczna, ale także oddział integracyjny, w którym uczyć się będą dzieci zdrowe oraz z niepełnosprawnościami.

Od września br. w szkole powstanie oddział integracyjny klasy pierwszej. Będą do niego przyjmowane dzieci zdrowe oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. niepełnosprawne ruchowo, niedowidzące, słabosłyszące czy z niepełnosprawnością sprzężoną):

- W klasie integracyjnej pracować będzie dwóch pedagogów: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wspomagający – wyjaśnia Monika Hatłas, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2. - Realizowany będzie taki sam program nauczania, jak w każdej innej równoległej klasie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład programu jest odpowiednio dostosowany i modyfikowany do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Klasa liczyć ma około 15 osób. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będą realizować dodatkowe zajęcia: m.in. rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.

Szkoła zatrudnia obecnie wielu wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą wspomagać zarówno nauczycieli w takiej klasie ale i same dzieci i rodziców. Szkoła ma także odpowiednie wyposażenie i bazę (m.in. salę sensoryczną oraz certyfikowaną salę doświadczania świata Centrum Snoezelen).

- Kontakt z dziećmi o szczególnych potrzebach uczy zdrowe dzieci tolerancji, wrażliwości, poszanowania godności i inności drugiego człowieka, a także pozwala rozwijać empatię, odpowiedzialność i wrażliwość społeczną – mówi Monika Hatłas, dyrektorka SP nr 2.

Rodzice zainteresowani nauką w klasie integracyjnej, mogą spotkać się ze specjalistami pracującymi w szkole oraz zwiedzić sale przeznaczone do nauki. Rekrutacja do klasy potrwa od 1 do 12 marca. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w sekretariacie SP nr 2 oraz telefonicznie: 81 825 24 31.

foto UMK

Najnowsze ogłoszenia