slusarz_BUB_4489120 wniosków do Budżetu Obywatelskiego dla Kraśnika na 2014 rok złożyli mieszkańcy miasta. Szacunkowy koszt ich realizacji to 29 mln zł, natomiast do rozdysponowania poprzez głosowanie mieszkańcy będą mieli 2 mln zł. Dzisiaj wybrana została specjalna komisja złożona z radnych, która oceni złożone propozycje pod względem gospodarności oraz formalno - prawnym.

dworzec_PKS_BUB_4485_MPRKilkanaście dni temu zapowiadaliśmy na naszym portalu, że 23 stycznia odbędzie się otwarcie ofert na kupno dworca autobusowego w Kraśniku przy ul. Lubelskiej. Przetarg nie doszedł jednak do skutku, bo do syndyka Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kraśniku w upadłości likwidacyjnej nie wpłynęła żadna oferta.

pracownia_archiwum1Takie plany ma kraśnicki Oddział Archiwum Państwowego, który dziś otwiera pracownię digitalizacji. Dzięki wyposażeniu jej w odpowiedni sprzęt w tym roku uda się zeskanować i udostępnić sporą część akt miasta Kraśnika.

Goreczna_Renata?Jako członek fundacji, która ma pomagać chorym na raka i ich bliskim, angażowała się w pomoc pacjentom onkologicznym. Odwiedzała ich w domu, współorganizowała etat psychoonkologa dla chorych na raka mieszkańców Kraśnika i okolic. To m.in. z jej inicjatywy zorganizowane zostały przez Fundację "Za Bramą" darmowe warsztaty psychoonkologiczne dla kobiet z Lublina? - to fragment artykułu ze strony internetowej lubelskiego Gościa Niedzielnego. Jego bohaterką jest Renata Góreczna, nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kraśniku. Pani Renata pomaga innym, ale sama też toczy walkę z nowotworem.

ckip_BUB_1223Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu sąd nakazał Centrum Kultury i Promocji wypłatę odszkodowania Jackowi Michalczykowi. Chodziło o należnego mu wynagrodzenia za 3 miesiące (w sumie 7,5 tys. zł) plus odsetki. CKiP obciążono też kosztami sadowymi. Mimo uprawomocnienia wyroku, nastąpiło to jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, należne pieniądze na konto byłego współpracownika miejskiej placówki nie wpłynęły. Michalczyk i jego pełnomocnik zwrócili się więc o pomoc do komornika. Dyrekcja Centrum nie czuje się winna, że placówka nie tylko musiała wypłacić należności wobec Michalczyka, ale też ponieść koszty pracy komornika.

Więcej artykułów…