park_jordanowski_BUB_2310Trwało to ponad 3 tygodnie, ale miejscy urzędnicy w końcu odpowiedzieli na nasze pytania dotyczące modernizacji Parku Jordanowskiego w Kraśniku. Przypomnijmy, że interesowało nas przede wszystkim to, co z realizacją zapowiadanych wcześniej planów w sytuacji, gdy radni ustalając budżet miasta na 2014 rok obcięli połowę środków przewidywanych na to przedsięwzięcie.

maj_kos_BUB_4601Sytuacja w powiecie, planowane przedsięwzięcia, współpraca z gminami ? to najważniejsze informacje jakimi podzielić się chce z mieszkańcami powiatu starosta Andrzej Maj. Zależu mu też na wysłuchaniu głosów na temat tego co należy w funkcjonowaniu powiatowej administracji i podległych jej jednostek poprawić. W tym celu w planie ma wizyty na posiedzeniach poszczególnych rad miast i gmin. W miniony czwartek 30 stycznia był w Gościeradowie.

konferencja_sadownicza_2014_plakat_goraJuż po raz dziesiąty w dniach 31 stycznia - 1 lutego Kraśnik będzie gościł uczestników Konferencji Sadowniczej. Tym razem będzie ona miała szczególny, bo międzynarodowy charakter. Swój udział zapowiedział w niej m.in. Prezydent Światowej Organizacji Malinowej Antonio Domingueza z Chile. Honorowy patronat nas imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, który także do Kraśnika ma zawitać.

Nowaczek_Piotr_BUB_4514Na dzisiejszej sesji powiatowi radni przyjęli rezygnację Piotra Nowaczka. Jej powodem jest nowe miejsce pracy byłego już radnego - Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej. Pan Piotr jest od początku roku członkiem zarządu i wiceprezesem tej firmy, a z racji że bank ten obsługuje samorząd powiatowy kolidowałoby to ze sprawowaniem mandatu radnego.

Więcej artykułów…