Kombatancki opłatek i jubileusz Chóru Kombatant „Kolorowa Jesień”

Aktualności
Czcionka

W czwartek 16 lipca w Kraśniku miała miejsce szczególna uroczystość. Na spotkaniu opłatkowym zebrali się członkowie i przyjaciele kraśnickiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wydarzenie to połączone było z jubileuszem Chóru Kombatant „Kolorowa Jesień”, który świętuje w tym roku 5 lat istnienia.

- Na początku 2020 roku nasze koło liczy 75 członków. Z tego członków zwyczajnych, prawdziwych żołnierzy różnych ugrupowań jest tylko 16, łącznie z Dziećmi Zamojszczyzny, Sybirakami itd. Podopiecznych po zmarłych mamy aż 51, a członków wspierających 8. Gdybyśmy się nie dopracowali tych wspierających, to nasze koło praktycznie by już nie istniało, bo oni robią tę dobrą robotę – przekonywał, otwierając spotkanie, prezes koła Jan Gryta.

Jak podkreślał prezes Gryta, jednymi z głównych zadań związku są zadbanie o sprawy związane z bytem członków, bo ci są w różnej sytuacji, oraz utrzymanie pamięci o miejscach walk partyzanckich.

 

 

Działalność naszych kombatantów wyróżnia natomiast z pewnością istnienie Chóru Kombatant „Kolorowa Jesień”. Prowadzi go Marzenna Gontarczuk, a zespół funkcjonuje już 5 lat. Chórzyści mają na swoim koncie wiele sukcesów i występów, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zespół ma w swoim repertuarze pieśni patriotyczne, piosenki z repertuary Zespołu Mazowsze, pieśni religijne i kolędy. Może pochwalić się także własną kompozycją - „Dumką o Kraśniku”.

 

 

We wspólnym świętowaniu z kombatantami i chórzystami udział wzięli m.in. starosta kraśnicki Andrzej Rolla, burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk (który odznaczony został krzyżem za zasługi dla Związku Kombatantów), Piotr Szumny – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku, Kazimierz Olszewski – prezes zarządu okręgowego Związku Inwalidów Wojennych w Lublinie, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP w Lublinie płk Henryk Czerkas, Roland Dubowski prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, a także przedstawiciele Marszałka Województwa, Rady Seniorów i stowarzyszenia „Senior na czasie”.

 

Zdjęcia z czwartkowej uroczystości możecie zobaczyć tutaj.