Samorząd miejski dla biznesu

Aktualności
Czcionka

To było pierwsze takie spotkanie obecnego burmistrza Wojciecha Wilka, który do sali w Urzędzie Stanu Cywilnego zaprosił przedstawicieli kraśnickich firm. Przedstawił im jakie możliwości wsparcia ma obecnie samorząd i co burmistrz planuje w przyszłości w tym temacie. Swoje propozycje dla przedsiębiorców zaprezentowali także przedstawiciele Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Na początku spotkania burmistrz zaprezentował możliwości samorządu we wspieraniu lokalnego biznesu.

Przede wszystkim samorząd może to robić stanowiąc lokalne prawo. Pomóc w tym ma powołanie w nowej Radzie Miasta dwóch nowych komisji stałych: Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego oraz Inwestycji, Przedsiębiorczości i Promocji Miasta. Przypomniał też uchwałę, na podstawie której przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy mogą zyskać ulgi w lokalnych podatkach.

Burmistrz poinformował także, że trwają przygotowania do sporządzenia nowej wersji planu zagospodarowania miasta. W nim burmistrz planuje także umiejscowić m.in. strefy aktywności gospodarczej. Są to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, odpowiadające zapotrzebowaniom potencjalnych inwestorów, którzy chcieli by tu na miejscu zainwestować swoje pieniądze.

- Jeśli chodzi o tereny inwestycyjne to sporo mamy jeszcze tutaj do zrobienia - uważa Wojciech Wilk.

Burmistrz poinformował także o planach rewitalizacji miasta, którą chciałby wykorzystać w jego promocji. Chciałby także odnowić stosunki z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, tak by ożywiając rynek, szerzej udostępnić także kraśnickie synagogi.

Jak mówił, planuje także zmiany w otoczeniu zalewu oraz w Centrum Kultury i Promocji, tak by te miejsca jeszcze bardziej przyciągały i były atrakcyjniejsze.

Wspomniał także o przygotowywanym ciekawym projekcie promocyjnym, który ma szansę w najbliższym czasie ujrzeć światło dzienne.

- Chcę także zacząć budowę marki Kraśnika jako miejsca, także wspólnie z biznesem. Dobra marka przyciąga, ale zdaję sobie sprawę, że to długi proces - mówił burmistrz.

W przyszłym roku dobiega także końca ważność obecnej strategii rozwoju miasta. Burmistrz chciałby, by w nowej wersji dokumentu mocniej zaakcentować sprawy gospodarcze.

- Musimy na nowo określić cele rozwoju Kraśnika. Musimy to zrobić w oparciu o nowe dane. Taka pierwsza analiza potencjału rozwojowego miasta Kraśnika na tle innych miast województwa już się odbyła pod koniec ubiegłego roku. Wg. niej znaleźliśmy się mniej więcej w połowie wojewódzkiej stawki, jest więc jeszcze sporo do zrobienia - mówił Wojciech Wilk.

Przedsiębiorcy, którzy przybyli na spotkanie mogli się także dowiedzieć jak zacząć inwestowanie z ulgą związaną ze specjalnymi strefami ekonomicznymi i jakie są z tego korzyści, dzięki obecności przedstawiciela Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedstawicielka Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości poinformowała także o tym na co przedsiębiorcy będą mogli starać się pozyskać pieniądze z tej instytucji w bieżącym roku.

Przedsiębiorcom przedstawił się także szef miejskiego Biura Obsługi Inwestorów Tomasz Klepacz, który zachęcał do bezpośredniego kontaktu kraśnickich właścicieli firm, tak by poznać bezpośrednio poznać potrzeby środowiska. Mówił też o tym na co mogą liczyć inwestorzy, którzy chcą w naszym mieście ulokować swoje przedsięwzięcia.

Podobne spotkania mają być organizowane cyklicznie. Ma powstać także Rada Gospodarcza, w której znaleźć się mają przedstawiciele lokalnych firm.