Piotr Szumny nowym prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc”

Aktualności
Czcionka

W listopadzie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” rozstrzygnęła konkurs na prezesa spółdzielni. Na stanowisko to wybrany został kraśniczanin Piotr Szumny.

SM „Pomoc” to druga co do wielkości kraśnicka spółdzielnia mieszkaniowa. Konkurs na jej prezesa ogłoszony został w związku ze śmiercią w sierpniu tego roku ś.p. Stanisława Bielenia, który szefował jej od 1991 roku. Chętnych do objęcia tej funkcji nie brakowało. Na konkurs zgłosiło się 10 kandydatów. Rada Nadzorcza wybrała spośród nich Piotra Szumnego, osobę dobrze znającą obecną sytuację spółdzielni.

Nowy prezes ma 42 lata. Jest absolwentem wydziału prawa i administracji oraz wydziału ekonomicznego lubelskiego UMCS. Z kraśnickimi spółdzielniami mieszkaniowymi zawodowo związany jest od 2002 roku. Piotr Szumny na początku pracował w SM „Metalowiec”, a od 2007 roku pełni funkcję głównego księgowego w SM „Pomoc”. Jakie wyzwania czekają nowego prezesa?

- Najważniejszym celem jest obniżanie kosztów eksploatacji. Przede wszystkim musimy dokończyć proces termomodernizacji naszych budynków, bo jest jeszcze w tym temacie wiele do zrobienia. Ocieplone mamy niemal wszystkie bloki, ale część jest jeszcze wykonana technologiami, które nie przystają do dzisiejszych wymogów. Będziemy chcieli na te zadania śmielej sięgnąć po źródła zewnętrzne, choć możliwości te są mocno ograniczone. Na pewno będziemy chcieli rozwiązać problemy z parkowaniem na Osiedlach, ponieważ problem ten spędza sen z powiek wielu członkom. Być może uda się wygospodarować miejsca na ten cel. Chcemy sukcesywnie poprawiać infrastrukturę i wygląd Osiedli. To ważniejsze zadania na teraz, a w dalszej przyszłości będziemy chcieli powiększać nasze zasoby mieszkaniowe. Liczymy też na nowe otwarcie i współpracę z nowymi władzami miasta – mówi prezes Szumny.