Pierwsza sesja Rady Powiatu. Przewodniczącym Rady Jarosław Czerw, starostą Krzysztof Staruch

Aktualności
Czcionka

Dzisiaj (21 listopada) odbyła się pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu Kraśnickiego. Najważniejszym zadaniem nowych radnych był wybór prezydium Rady Powiatu oraz Starosty Kraśnickiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu. W wyniku dokonanych wyborów przewidywana od pewnego czasu Koalicja Prawo i Sprawiedliwość - Łączy nas Powiat Kraśnicki stała się faktem.

Sesję rozpoczął najstarszy wiekiem radny, którym był Tadeusz Wojtak. Następnie nowo wybrani radni otrzymali z rąk sędziego Moniki Ostrowskiej, przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej, zaświadczenia o wyborze na radnych. Po złożeniu przysięgi stali się pełnoprawnymi radnymi.

Kolejnym punktem obrad był wybór prezydium Rady Powiatu Kraśnickiego. Na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszone zostały dwie kandydatury: dr Jarosław Czerw i Zbigniew Gawdzik. Na Jarosława Czerwa oddano 11 głosów, a na Zbigniewa Gawdzika 10 głosów. Przewodniczącym Rady Powiatu został więc Jarosław Czerw.

 

 

Na wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kraśnickiego zgłoszeni zostali Roman Bijak, Zbigniew Gawdzik i Andrzej Rolla. Kandydaci w głosowaniu uzyskali odpowiednio: Roman Bijak - 11 głosów za, 8 wstrzymujących się, 0 przeciw; Andrzej Rolla - 11 za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się; Zbigniew Gawdzik – 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wiceprzewodniczącymi zostali Roman Bijak i Andrzej Rolla.

 

 

Następnym punktem porządku obrad był wybór Zarządu Powiatu. Na Starostę Kraśnickiego zgłoszone zostały dwie kandydatury: Krzysztof Staruch i Andrzej Maj. Na Krzysztofa Starucha oddano 11 głosów, natomiast na Andrzeja Maja zagłosowało 10 radnych. Starostą Kraśnickim został Krzysztof Staruch.

Przypomnijmy, że Krzysztof Staruch (nauczyciel, samorządowiec, były dyrektor ZS nr 2 w Kraśniku) w tegorocznych wyborach samorządowych zdobył mandat radnego Rady Miasta Kraśnik. Nie wziął jednak udział w toczącej się równolegle sesji Rady Miasta, nie złożył ślubowania, więc radnym nie został. Teraz, po wyborze na starostę, ma zgłosić do Komisarza Wyborczego rezygnacje z mandatu miejskiego radnego.

Starosta jako kandydata na funkcję Wicestarosty Kraśnickiego zgłosił Karola Rychlewskiego (pracownik Sanepidu, prezes ROD "Marzenie"). W tajnym głosowaniu za tą kandydaturą zagłosowało 11 radnych, 9 przeciw, wstrzymał się jeden radny. Karol Rychlewski został wybrany na Wicestarostę Kraśnickiego.

 

 

Starosta Krzysztof Staruch jako kandydatów na członków Zarządu zgłosił radnego Andrzeja Cieślę, Grażynę Ufniarz (nauczyciel - katecheta w Szkole Podstawowej w Annopolu) i Tomasza Mularczyka (były radny powiatowy, były wójt gm. Szastarka, pracownik Urzędu Marszałkowskiego). Tomasz Mularczyk ma być etatowym członkiem Zarządu.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: Andrzej Cieśla - 20 za, 1 przeciw; Grażyna Ufniarz - 12 za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące się; Tomasz Mularczyk - 11 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się. Wspomniana trójka kandydatów została więc wybrana na członków Zarządu Powiatu Kraśnickiego.

 

Nasze zdjęcia z pierwszej sesji VI kadencji rady Powiatu Kraśnickiego możecie zobaczyć tutaj.