Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Pierwsze obchody w naszym powiecie

Aktualności
Czcionka

12 lipca to dzień nowego święta państwowego w naszym kraju. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, bo o  nim mowa, obchodzony był też po raz pierwszy i w Kraśniku. Zorganizowało go Polskie Stronnictwo Ludowe. Jego główna część odbyła się pod pomnikiem partyzanta.

Dzień ten został ustanowiony świętem przez Sejm RP w 2017 w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej.

Uroczyste obchody zaczęły się mszą św. w kościele WNMP. Potem uczestnicy obchodów wraz z orkiestrą przeszli pod pomnik partyzanta.

- Spotykamy się dziś pod pomnikiem partyzanta aby oddać hołd wiejskiej społeczności powiatu kraśnickiego, gdzie ruch partyzancki był niezwykle aktywny. Na bohaterskich chłopach walczących bezpośrednio z Niemcami lub wspierających partyzantkę, ryzykujących życiem swoim i swoich najbliższych opierał się sukces polskiego podziemia na tych terenach - mówił podczas obchodów prezes powiatowego PSL Andrzej Maj.

Głos zabrał także poseł Wojciech Wilk.

- To święto, uchwalone przez posłów praktycznie jednogłośnie, mam nadzieję na stałe wpisze się w kalendarz obchodów ważnych rocznic w Polsce. Oddajemy bowiem w nim cześć tym ludziom polskiej wsi, którzy nie bali się zapłacić czasem najwyższej ceny za swoje poświęcenie dla ojczyzny. Mam nadzieję, że pod tym pomnikiem partyzanta, będziemy się spotykać co roku i będzie on łączył a  nie dzielił - mówił poseł Wojciech Wilk.

Po przemówieniach pod pomnikiem reprezentanci różnych środowisk złożyli kwiaty. Na zakończenie odśpiewano rotę.

Fotoreportaż z uroczystości można obejrzeć tutaj.