Ośrodek egzaminowania kierowców w Kraśniku. Co dalej z tym pomysłem?

Aktualności
Czcionka

W lutym poinformowaliśmy, że pojawiła się propozycja, by w Kraśniku powstał Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Przez ostatnie tygodnie było na ten temat cicho, ale nie oznacza to, że został on odłożony do szafy. Lubelski WORD pozytywnie ocenił możliwość egzaminowania kandydatów na kierowców w naszym mieście, teraz propozycja jest na etapie konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, że z pomysłem, by przywrócić możliwość zdawania na prawo jazdy w Kraśniku do Marszałka Województwa Lubelskiego, któremu WORD podlega, wystąpił poseł Wojciech Wilk.

- Utworzenie w Kraśniku ośrodka egzaminującego na prawo jazdy to przede wszystkim wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Myślę, że chętnych do skorzystania z możliwości uzyskania uprawnień do kierowania samochodem osobowym czy motocyklem właśnie tutaj nie powinno brakować, dzięki czemu przedsięwzięcie to będzie rentowne – przekonywał poseł Wojciech Wilk.

Marszałek Województwa Lubelskiego zlecił dyrektorowi lubelskiego WORD zbadanie zasadności tworzenia w Kraśniku oddziału terenowego tej instytucji.

- Pełną koncepcję organizacyjno-ekonomiczną dotyczące utworzenia w Kraśniku oddziału terenowego WORD w Lublinie przesłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego 9 kwietniu br. Zarząd Województwa podjął decyzję, by projekt uchwały w tej sprawie przekazać do konsultacji społecznych. Wypowiedzą się na ten temat struktury wojewódzkie Federacji Związków Zawodowych, OPZZ i Solidarność oraz Komisja Dialogu Społecznego. Trzy z nich wydały już pozytywna decyzję. Po otrzymaniu tych opinii zarząd, jeśli nie będzie żadnych uwag, uchwałę w sprawie utworzenia w Kraśniku miejsca egzaminowania kierowców przedłoży pod obrady Sejmiku – wyjaśnia Krzysztof Babisz, dyrektor lubelskiego WORD.

Znaleziona została już nieruchomość w Kraśniku, która odpowiadałyby potrzebom takiej instytucji. Na razie przedstawiciele Ośrodka nie chcą jednak zdradzać o jaki teren chodzi, ale w grę wchodziłaby dzierżawa nieruchomości od właściciela. Pozytywnie oceniony został także sam Kraśnik pod względem możliwości sprawdzania umiejętności kandydatów na kierowców. Z wyliczeń WORD wynika, że funkcjonowanie ośrodka w Kraśniku byłoby opłacalne.

- Koszty jednorazowe, które trzeba byłoby ponieść, przede wszystkim na sieć komputerową, a poza tym meble, wyposażenie biurowe, to około 180 tys. zł. Przygotowanie placu i budynku byłoby po stronie firmy, od której byśmy je dzierżawili. Z naszych wyliczeń wynika, że dochody z funkcjonowania ośrodka pokryją w całości koszty, które trzeba będzie w związku z tym ponosić – przekonuje dyrektor Babisz.

Według szacunków rocznie w Kraśniku o prawo jazdy starałoby się około 2700 kierowców, co, przy optymistyczne branej zdawalność na poziomie 50% (w ośrodku w Puławach jest to 40%), dałoby około 5500 egzaminów.

Na początek w Kraśniku odbywałyby się egzaminy na prawo jazdy kategorii B, czyli samochody osobowe. Z czasem, jeśli byłoby takie zainteresowanie, rozważane będzie rozszerzenie oferty również o kategorie A, czyli motocykle. Paweł Bieleń