Annopol. Zaplanowali modernizację dróg, czekają na konkursowe rozstrzygnięcia

Aktualności
Czcionka

Nasze samorządy lokalne realizację przynajmniej części swoich planów inwestycyjnych uzależniają od pozyskania środków zewnętrznych. Tak jest w tym roku chociażby w Annopolu. Nadwiślański samorząd uchwalił budżet na 2018 rok, ale to, w jakiej mierze zostanie on zrealizowany, zależy m.in. od rozstrzygnięcia konkursów, w ramach których stara się o dotacje na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej i oczyszczalni ścieków.

- Termomodernizację budynku naszego urzędu oraz 4 gminnych szkół planujemy już od dłuższego czasu. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki zewnętrzne, które nam to umożliwią. Rozstrzygnięcia konkursowe w tej kwestii mają zapaść koło maja. Pierwotnie w projekt ten wpisany mieliśmy także budynek ośrodka zdrowia, ale z racji tego, że korzystają z niego prywatne podmioty, pozyskanie środków unijnych na ten cel nie jest możliwe. Dlatego musimy to zrobić we własnym zakresie – informuje Wiesław Liwiński, burmistrz Annopola.

Jak wspomnieliśmy na wstępie, annopolanie liczą również na dotację na modernizację oczyszczalni ścieków. Jeśli się to uda, to z obecnej instalacji zostałyby w zasadzie tylko dwa zbiorniki, a wszystkie inne urządzenia i budowle miałyby być nowe. Szacunkowy koszt inwestycji to 4,5 mln zł.

W zamrożeniu pozostają niestety dwa ciekawe pomysły, jeżeli chodzi o infrastrukturę turystyczną, o których informowaliśmy w przeszłości. Zarówno ten nowszy, czyli nadwiślański bulwar, jak i planowane od kilku lat udostępnienie dla zwiedzających dawnej kopalni fosforytów, musiały zostać odłożone na półkę. Nie ma na razie możliwości pozyskania na ich realizację środków zewnętrznych.

Będą za to bardzo oczekiwane przez mieszkańców zadania drogowe. Zaplanowane zostały między innymi modernizacje – przebudowy odcinków dróg gminnych w miejscowościach Bliskowie, Janiszów, Borów, Kosin, Wymysłów, Zabełcze, Zastocze, Zofipole, Świeciechów itd.

- Kontynuować będziemy również współpracę z Powiatem Kraśnickim przy modernizacji dróg powiatowych, choć, co bardzo nas cieszy, potrzeby w tym względzie są na naszym terenie coraz mniejsze. W ubiegłym roku zakończyły się takie inwestycje w Wymysłowie, na drogach z Borowa w kierunku Zaklikowa i z Bliskowic w kierunku Natalina. Na ten rok została nam modernizacja odcinka drogi z Grabówki do Suchej Wólki – wyjaśnia burmistrz Liwiński.

W dalszym ciągu modernizowane będą też chodniki przy drogach wojewódzkich – ul. Stanisława Skały w Annopolu oraz w Opoce. W sumie na inwestycje drogowo-chodnikowe samorząd chce wydać około 2 mln zł.

Ponadto w annopolskim budżecie na 2018 rok znalazły się między innymi: wykonanie dokumentacji modernizacji sieci wodociągowej w Grabówce, rozbudowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych przy ul. Skały w Annopolu, budowa wiat przystankowych, modernizacja budynków OSP w Dąbrowie, Grabówce i Annopolu, oświetlenie uliczne w kilku miejscowościach, zakup i montaż placu zabaw przy szkołach w Świeciechowie, Jakubowicach (kontynuacja) i Annopolu.

Spore pole do popisu, jeżeli chodzi o plany inwestycyjne, miały tym razem też rady sołeckie. W wyliczaniu wysokości funduszy sołeckich na dany rok pod uwagę brane są bowiem dochody bieżące samorządu sprzed dwóch lat, a tym razem, po raz pierwszy, zaliczały się do nich te wynikające z programu 500+.

- Dochody bieżące w związku z tym programem wzrosły nam o ponad 6 mln zł. W poprzednim roku fundusz sołecki mieliśmy więc jeszcze na poziomie około 330 tys. zł, a teraz było to już 450 tys. zł – informuje Lila Kaczor, skarbnik miasta i gminy Annopol.

Rady Sołeckie decydując o tym, na co wydane mają być środki z funduszy sołeckich, w zdecydowanej większości wskazały remonty dróg oraz zakup wyposażenia i prace remontowe w remizach OSP i budowę oświetlenia ulicznego. W kilku przypadkach zabezpieczono też środki na organizację spotkań okolicznościowych.

 

Na zdjęciu oczyszczalnia ścieków w Annopolu