Zapraszamy na konferencje dotyczące certyfikowania produktów tradycyjnych

Aktualności
Czcionka

Co to jest certyfikacja żywności, czy warto certyfikować produkty tradycyjne i lokalne, czy posiadanie takiego certyfikatu może wpłynąć na wzrost sprzedaży takich produktów, a tym samym na wzrost dochodów ich producentów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać podczas konferencji pod tytułem „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu” organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie w ramach realizacji operacji: „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Konferencji takich będzie cztery, a zaproszenie na nie skierowane jest do mieszkańców województw lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego: producentów produktów tradycyjnych, przedstawicieli restauracji oraz firm cateringowych, zagród tematycznych oraz miejsc kultury, gospodarstw agroturystycznych, szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych, organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD, a także przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych, a także wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji.

Udział w konferencji pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych w zakresie:

- produktu lokalnego i tradycyjnego będącego szansą na rozwój przedsiębiorczości,

- certyfikatów żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów,

- znaczenia certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykłady certyfikacji regionalnej na podstawie lokalnych produktów,

- Systemów Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym,

- kontroli i certyfikacji produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach.

- produktów regionalnych i lokalnych w województwie lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz podkarpackim.


Zobacz też:

To była gratka dla smakoszy regionalnej kuchni. Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej za nami. Foto
Były smakołyki regionalnej kuchni, pokaz Ivo Violante i występy artystyczne. Kolejny Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej za nami. Foto, Wideo


Konferencje odbędą się w następujących terminach:

  • Lubelskie – w dniu 8 września 2017 w Hotelu Focus, al. Warszawska 109 w Lublinie

  • Świętokrzyskie- w dniu 11 września 2017 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 22 w Busko-Zdroju

  • Lubuskie- w dniu 22 września 2017 w Hotelu Willa Park Hotel, ul. Piłsudskiego 19 w Żaganiu

  • Podkarpackie w dniu 29 września 2017 w Park Hotel & Wellness, ul. Paderewskiego 124a
    w Rzeszowie

Program konferencji przedstawia się następująco:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-11.15 Rozpoczęcie konferencji;

10.15-11.00 Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości;

11.00-11.45 Certyfikaty żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów;

11.45-12.15 Znaczenie certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykład certyfikacji regionalnej na podstawie Cebularza Lubelskiego;

12.15-12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.00 Systemy Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;

13.00-13.30 Kontrola i certyfikacja produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach;

13.30-14.00 Produkty regionalne i lokalne w województwie lubuskim. Potencjał i możliwości rozwoju w oparciu o przykład win regionalnych;

14.00-14.30 Produkty regionalne i lokalne w województwie świętokrzyskim. Możliwości współpracy w ramach Świętokrzyskiej Kuźni Smaków;

14.30-15.00 Produkty regionalne i lokalne marką lokalna na podstawie doświadczeń województwa podkarpackiego;

15.00 Degustacja produktów tradycyjnych

Osoby zainteresowane udziałem w konferencjach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu; Wiolettą Wilkos, tel. 81-825-27-27,+48-608-635-477, email: biuro@lgdkrasnik.pl lub partnerami projektu tj. Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie.

Liczba miejsc ograniczona. W każdej konferencji może brać udział maksymalnie 150 osób. Więcej informacji na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów projektu.