Budżet Obywatelski 2017. 280 tys. na pomysły mieszkańców

Aktualności
Czcionka

7 okręgów, w każdym z nich 40 tys. zł, zgłaszanie i głosowanie projektów przez mieszkańców Kraśnika powyżej 16 roku – takie są założenia Budżetu Obywatelskiego na 2017 roku jakie na wniosek burmistrza uchwalili radni.

Sprawa budżetu obywatelskiego na 2017 rok wzbudzała wśród radnych sporo kontrowersji. Uchwała w poprzedniej wersji została odesłana do ponownej przedyskutowania. Przyjrzał jej się także burmistrz i na listopadowej sesji uchwalono jej ostateczną wersję.

Radni mieli różne pomysły związane z BO. Piotr Iwan proponował, by granice okręgów ustalić w oparciu o liczbę mieszkańców, Hubert Trukan złożył wniosek, by na każdy z okręgów przeznaczyć nie 40 a 50 tys. zł. Radny Jacek Zając wnioskował o korektę granic poszczególnych dzielnic, w których głosować będą kraśniczanie.

Ostatecznie przegłosowano wersję zaproponowaną przez burmistrza Mirosława Włodarczyka. Zakłada ona podział miasta na siedem dzielnic, w których mieszkańcy – powyżej 16 roku życia - będą mogli składać wnioski i głosować na poszczególne projekty. W każdym z okręgów jest do dyspozycji kwota 40 tys. zł. Wnioski do budżetu muszą pokrywać się z tym co w swoich zadaniach ma gmina, a więc mogą dotyczyć m.in.  estetyzacji otoczenia (np. zakładania skwerów, zieleńców, parków, obiektów małej infrastruktury), rekreacji (np. place zabaw, siłownie napowietrzne, tereny rekreacyjne i sportowe), bezpieczeństwa (np. sygnalizacje świetlne, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo na drogach czy chodnikach), inwestycji i remontów (dotyczy głównie ulic, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów, oświetlenia itp.).

Wnioski składać będzie można (na odpowiednich formularza dostępnych w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej www.krasnik.pl) od 1 do 28 lutego 2018 roku. Wcześniej urzędnicy przeprowadzą kampanię informacyjną dotyczącą BO, tak by zaangażowało się w niego jak najwięcej mieszkańców. Później nastąpi weryfikacja zgłoszonych projektów a następnie głosowanie – od 4 do 8 kwietnia. Każda z dzielnic określona w uchwale o Budżecie Obywatelskim ma swój wyznaczony punkt do głosowania. Po jego odbyciu i podaniu do wiadomości projektów, które zgromadzą największą liczbę głosów Rada Miasta do końca kwietnia wprowadzi je do budżetu miasta i nastąpi ich realizacja.

Przypomnijmy, że w głosowaniu w bieżącym roku wybrane zostały następujące projekty (w nawiasie liczba oddanych głosów): przeniesienie i przebudowa altanki śmietnikowej przy ul. Popiełuszki 3 w Kraśniku Fabrycznym (354), siłownie plenerowe dla seniorów na placu zabaw na osiedlu „Metalowców i Młodych” (498), doposażenie Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej (139), siłownia zewnętrzna – plenerowa – os. Piaski (62), zakup szafek szkolnych (207), modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej (50). Wszystkie te inwestycje zostały już zakończone. Wszystkich zgłoszonych było 43.

Na zdjęciu siłownia plenerowa wykonana w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. foto UMK