Z Kraśnika do Warszawy. Grażyna Kierznowska zastępcą Głównego Geodety Kraju

Aktualności
Czcionka

Przez długie lata Grażyna Kierznowska była Geodetą Powiatowym w Kraśniku. Od 18 października pełni funkcję Zastępcy Głównego Geodety Kraju. W powiecie jej funkcję przejął Leszek Sobański.

Z dniem 18 października 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa, powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Głównego Geodety Kraju p. Grażynie Kierznowskiej.  Przez krótki czas kierowała ona także Departamentem Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Grażyna Kierznowska jest absolwentem wydziału geodezji Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2.

Przed rozpoczęciem pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii pełniła funkcję  Geodety Powiatowego w Kraśniku. Na tym stanowisku zastąpił ją Leszek Sobański.

Na zdjęciu budynek w którym mieści się Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Foto Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48062320