Ogłoszenie

W pierwszych dnia listopada tłumnie odwiedzamy cmentarze i groby swoich bliskich. Nekropolie to jednak także miejsca nierozerwalnie związane z lokalną historią, kryjące wiele tajemnic. Cześć z nich jeżeli chodzi o kraśnicki cmentarz parafialny można było poznać uczestnicząc w zwiedzaniu w jego zwiedzaniu z dr Dominikiem Szulcem, Społecznym Opiekunem Zabytków, w roli przewodnika.

Chodzi o mogiły jakie znajdują się w lesie przy pieszym trakcie, który biegnie z dzielnicy fabrycznej do FŁT. Od wielu lat w okolicach dni Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego palone są tam znicze. Ale czy w bezimiennych grobach ktoś leży, a jeżeli tak to kto?

Więcej artykułów…