Drużyna z Piątki najlepsza w konkursie historycznym „Znam swoje miasto"

Historia
Czcionka

Na początku czerwca w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 odbył się konkurs „Znam swoje miasto". Wzięli w nim udział uczniowie miejskich szkół podstawowych.

Konkurs wiedzy o mieście związany jest z przypadającym w tym roku symbolicznym jubileuszem 640-lecia miasta. To właśnie z 1377 roku pochodzi akt nadania Kraśnika Iwanowi i Dymitrowi z Klecia przez króla Ludwika Węgierskiego.

Uczestniczące w konkursie trzyosobowe drużyny szkolne, musiały zmierzyć się z kilkoma etapami rywalizacji.

Pierwszy etap to prezentacja przygotowanego przez grupę hasła promującego Kraśnik. W drugiej części uczniowie rozwiązywali test składający się z 32 pytań, dotyczący historii miasta, następnie musieli rozpoznać ze zdjęć 6 charakterystycznych miejsc lub budynków. Zadanie było utrudnione, gdyż cześć zdjęć przedstawiała wygląd współczesny, a część historyczny tychże miejsc. Kolejnym zadaniem było odgadnięcie nazw i funkcji starych przedmiotów z Muzeum Regionalnego.

 

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5

II miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 4

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2

Laureaci otrzymali upominki ufundowane przez sponsorów – Burmistrza Miasta Kraśnik, AJG Zakłady Poligraficzne, firmę Cador z Gdyni i Muzeum Regionalne w Kraśniku.