W niedzielę 20 września i poniedziałek 21.09 upamiętnieni zostaną żołnierze 24 Pułku Ułanów w tym szczególnie - mjr. Romuald Kamiński i płk. Rudolf Lang. W tym roku mija setna rocznica powstania pułku.

Gdzie w średniowieczu znajdował się kraśnicki ratusz, jak przebiegały miejskie mury, gdzie była miejska wieża? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących przeszłości naszego miasta będzie można poznać już w niedzielę podczas spaceru pod hasłem „Śladami Miasta Średniowiecznego w Kraśniku”.

W poniedziałkowe popołudnie (24 sierpnia) w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” nastąpiło otwarcie wystawy "Victoria 1920. Ułani i Kozacy w Kraśniku". Poświęcona jest ona historii kozackich i ułańskich koszar w naszym m mieście.

W niedzielę 16 sierpnia, można było poczuć się na chwilę jak 100 lat temu w okresie wojny polsko-bolszewickiej. A to za sprawą pikniku historycznego z udziałem grup rekonstrukcyjnych. Był też spacer śladem kraśnickich koszar, w których historia roku 1920 odcisnęła też swoje piętno.

Więcej artykułów…