Od kilku miesięcy władze powiatu i dyrektorzy szkół podległych temu samorządowi zastanawiają się jak zminimalizować skutki niżu demograficznego. Mniejsza liczba uczniów to bowiem mniejsza subwencja oświatowa dla poszczególnych placówek. Jednym z elementów wypracowanego planu oszczędnościowego jest zwiększenie obowiązkowego wymiaru zajęć lekcyjnych dla dyrektorów, ich zastępców i nauczycieli pełniących w szkołach stanowiska kierownicze.