przedszkolaki_BUB_2317Od kilku już lat wójt gminy Gościeradów sprzeciwia się utworzeniu zespołu wychowania przedszkolnego, który miałby działać przy prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn tamtejszej Szkole Podstawowej. Przedstawiciele stowarzyszenia poskarżyli się na to do Lubelskiego Kuratora Oświaty, a ten nakazał gminie rozpatrzyć sprawę jeszcze raz. Wójt zdania jednak nie zmienił.

gazetyNa bezpłatne szkolenie które pomoże dowiedzieć się jak skutecznie rozpowszechniać informacje o organizacji i współpracować z mediami zaprasza kraśnicki Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Szkolenie odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014.

{datsopic:14792 left}700 nauczycieli i 51 dyrektorów placówek oświatowych bierze udział w projekcie pod tytułem ?Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim?, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. We wczorajszej uroczystej inauguracji tego przedsięwzięcia, oprócz pedagogów, udział wzięli m.in. wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman oraz wicekurator oświaty Anna Szczepińska. W roli gospodarzy wystąpili natomiast starosta Andrzej Maj i wicestarosta Jarosław Czerw.

{datsopic:14455left}Tworzenie klas mundurowych, wsparcie ze strony polskiej armii w ich funkcjonowaniu poprzez pomoc merytoryczną, sprzętową, udostępnianie obiektów, czy w końcu perspektywy dla młodzieży dotyczące pracy w wojsku ? te i kilka innych kwestii było tematem dzisiejszego spotkania z udziałem Czesława Mroczka, które miało miejsce w Kraśniku. Wiceminister Obrony Narodowej gościł w Zespole Szkół nr 3, gdzie funkcjonują klasy mundurowe o profilu wojskowym.

Więcej artykułów…