zs_3_umowa_z_policja_P6050765W czwartek 5 czerwca 2014r. w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy kraśnickim Zespołem Szkół nr 3 a Policją. Podobne ma być zawarte także z Państwową Strażą Pożarną. To wstęp do utworzenia w placówce klas o profilu policyjno-strażackim.

Więcej artykułów…