Zachęcenie dzieci do nauki przedmiotów ścisłych, szczególnie gdy wykorzystywane miałyby być do tego celu jedynie podręczniki, łatwe nie jest. Dlatego trzeba szukać innych propozycji, czegoś co zaciekawi młode umysły do zdobywania wiedzy z zakresu fizyki, matematyki czy chemii. Sposobem, jaki doskonale sprawdza się w tej kwestii w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku, jest udział w programie „Być jak Ignacy”.

W piątek 28 sierpnia, nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Powiat Kraśnicki odebrali z rąk Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Czasy mamy takie, że uczniowie i nauczyciele swoją prace wykonują siedząc głównie w domach. Właśnie dziś, w dzień urodzin św. Jana Pawła II społeczność Szkoły Podstawowej Nr 6 obchodzi święto swojego patrona. Szkoła zorganizowała więc wirtualne obchody swojego święta.

W związku z potrzebami jakie zgłaszała część rodziców od poniedziałku 18 maja wznawiają działalność, w ograniczonym zakresie, miejskie przedszkola. We wszystkich placówkach będzie przebywało 56 dzieci, a od 25 maja - 110 dzieci.

Więcej artykułów…