II edycja szkoleń dla nauczycieli

Edukacja
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku, Gminą Lublin, Gminą Miejska Świdnik oraz Starostwem Powiatowym w Lubartowie realizuje w okresie od 1 września 2010r. do 30 listopada 2014r. projekt ?www.praktyki.wh.umcs ? Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS?Celem projektu jest podniesienie jakości realizacji praktyk przez studentów Wydziału Humanistycznego UMCS. Cel ten będzie realizowany poprzez:
a)    wypracowanie nowych programów praktyk pedagogicznych dla studentów Wydziału Humanistycznego w oparciu o złożenia konstruktywizmu, badań w działaniu, refleksyjnej praktyki (diagnozy rozumiejącej), równości płci i aktualnych standardów kształcenia nauczycieli w Polsce i krajach UE wnoszących zmianę jakościową w przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu nauczyciela;
b)    stworzenie możliwości aktualizacji wiedzy i podnoszenia kompetencji merytoryczno-metodycznych przez nauczycieli ? opiekunów praktyk;
c)    zapoznanie studentów z najnowszymi metodami wychowywania i nauczania oraz przykładami ich zastosowania w praktyce edukacyjnej;
d)    włączenie technologii IT/ITC do procesu dydaktycznego związanego z organizacją i przebiegiem praktyk pedagogicznych przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej ?Praktyki pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym?;
e)    nawiązanie stałej współpracy Wydziału Humanistycznego ze szkołami i organami prowadzącymi szkoły.