Przedsiębiorcy ? dłużnicy wobec ZUS mogą skorzystać z abolicji

Czcionka

ZUS_logoOd 15 stycznia przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o umorzenie niezapłaconych składek. Dzięki abolicji zniknie ich zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzisiaj wchodzi w życie ustawa, która to umożliwia.


Aneta Raczkowska-Tracz, naczelnik Wydziału Realizacji Dochodów w Oddziale ZUS w Lublinie: Dotyczy niezapłaconych składek z okresu od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. ZUS umorzy składki na ubezpieczenia społeczne oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne. Zakład umorzy też nieopłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres.

Warunkiem jest złożenie wniosku i spłacenie tego długu, którego abolicja nie obejmuje. Chodzi o składki spoza okresu objętego ustawą i składki za pracowników finansowane z ich wynagrodzeń. Złożenie wniosku oznacza zawieszenie egzekucji składek, których dotyczy abolicja.

Małgorzata Korba, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Lublinie: Wniosek trzeba dostarczyć do ZUS w określonym terminie. Pierwszy mija 15 stycznia 2015 roku. Drugi kończy się z upływem 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o wysokości zadłużenia, decyzji o podleganiu ubezpieczeniu lub przeniesieniu odpowiedzialności za dług na spadkobiercę bądź osobę trzecią.

Wnioskodawcę obowiązuje ten termin, który jest dla niego korzystniejszy. W placówkach ZUS przedsiębiorcy znajdą wzory wniosków i ulotki informacyjne na temat ustawy umorzeniowej. Więcej informacji także na www.zus.pl. A już 26 stycznia w godzinach 10.00-14.00, czyli w ostatnią sobotę miesiąca, odbędą się specjalne dyżury ekspertów dla osób zainteresowanych abolicją. Będzie ich można spotkać także w inspektoracie w Kraśniku.

Małgorzata Korba: Szacujemy, że na terenie nadziałalności naszego oddziału, a więc mniej więcej w połowie województwa lubelskiego, potencjalnie zainteresowanych możliwością skorzystania z abolicji jest około 10 tys. podmiotów.

Na koniec jeszcze raz zwracamy uwagę, że abolicja nie obejmuje m.in. niezapłaconych składek za pracowników (te mają bowiem później wpływ na wysokośc emerytur), a to często właśnie ta pula zaległości wobec ZUS jest w przypadku niektórych przedsiębiorców największa.